Kdo jsme

Getinge Group je přední celosvětový poskytovatel vybavení a systémů, které přispívají ke zlepšení kvality a efektivity nákladů, vynaložených v rámci zdravotní péče a vědy o životě. Cílem je stát se nejžádanějším dodavatelem medicínské techniky na světě.

Nabídka společnosti Getinge je zacílena především na poskytovatele péče, ošetřovatele a také na příjemce péče. Nabídka pro nemocniční zařízení je rozdělena do tří oblastí: Enable, Treat a Care. Díky tomu je společnost Getinge schopna odhalovat problémy na straně zákazníka již v rané fázi, přispívat ke klinické i ekonomické výhodnosti a podporovat zákazníka v průběhu celého rozhodovacího procesu. Unikátní nabídka Getinge zohledňuje organizaci a hodnotový řetězec nemocnic, ale i řešení využívaná před pobytem pacienta v nemocnici, v jeho průběhu i po něm.

Pracujeme pod třemi produktovými značkami ArjoHuntleigh, Getinge a Maquet.

Tržby Getinge Group v současné době překračují 30 miliard SEK a své výrobky prodává prostřednictvím jí vlastněných společností po celém světě. Samotná výroba je soustředěna v Brazílii, Francii, Kanadě, Číně, Německu, Polsku, Švédsku, Turecku, Velké Británii a ve Spojených státech amerických. Celkem skupina zaměstnává více než 15 000 lidí ve 40 zemích.

Největším regionem je USA a Kanada se 37% podílem na celkových tržbách, za nimi následuje západní Evropa s 35% podílem a zbytek světa s 28% podílem. Celých 84 % tržeb generují nemocnice, 8 % péče o seniory a 8 % výzkum a průmysl.