Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webu společnosti Getinge

Závazek společnosti Getinge chránit data

Ochrana bezpečnosti a soukromí vašich osobních údajů je pro společnost Getinge důležitá; proto provádíme naši činnost ve shodě s platnými zákony o ochraně a zabezpečení dat. Doufáme, že níže uvedené zásady vám pomohou pochopit, jaké údaje může společnost Getinge shromažďovat, jak je používá a chrání a s kým je může sdílet.

Osobní údaje

Prostřednictvím našich webových stránek nebude společnost Getinge shromažďovat žádné vaše osobní údaje (např. vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), pokud nám je dobrovolně neodešlete (např. při registraci nebo v rámci průzkumu), nebo neposkytnete souhlas s jejich shromažďováním, nebo pokud to není jiným způsobem povoleno platnými zákony a předpisy pro ochranu osobních údajů.

Účel použití

Když nám poskytnete své osobní údaje, obvykle je použijeme, abychom reagovali na váš dotaz, zpracovali vaši objednávku nebo vám poskytli přístup ke speciálním informacím nebo nabídkám. A také abychom podporovali naše vztahy s vámi jako s naším zákazníkem:

  • můžeme ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje a sdílet je s našimi přidruženými společnostmi, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a tomu, jak můžeme vylepšovat naše produkty a služby, nebo
  • můžeme (nebo může třetí strana naším jménem) používat vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně nabídky společnosti Getinge s cílem podpořit vaše profesní potřeby nebo abychom prováděli online průzkumy s cílem lépe pochopit potřeby našich zákazníků.

Pokud si nepřejete, abychom používali vaše osobní údaje k podpoře našich vztahů se zákazníky (zvláště prostřednictvím direct marketingu nebo marketingového výzkumu), budeme vaši volbu respektovat. Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám ani je nijak jinak komerčně nevyužíváme, s výjimkou sdílení s přidruženými společnostmi skupiny Getinge.

Omezení účelu

Společnost Getinge bude shromažďovat, používat nebo zveřejňovat osobní údaje, které jí poskytnete online, pouze k účelům, se kterými budete seznámeni, s výjimkou případů, kdy je zveřejnění:

  • použitím osobních údajů k dalšímu účelu, který přímo souvisí s původním účelem, za kterým byly osobní údaje shromážděny;
  • nezbytné pro přípravu, sjednání či realizaci smlouvy s vámi;
  • vyžadováno zákonem nebo kompetentním státním úřadem či soudem;
  • nezbytné pro zajištění nebo ochránění právního nároku nebo zajištění obhajoby;
  • nezbytné pro zabránění podvodu nebo jiným nezákonným aktivitám, například úmyslnému útoku na IT systémy společnosti Getinge.

Komunikační data nebo údaje o využití

Prostřednictvím vašeho používání telekomunikačních služeb pro přístup na naše webové stránky mohou být technicky generována komunikační data (např. IP adresa) nebo údaje o využití (např. informace o začátku, konci a délce trvání každého přístupu a informace o telekomunikačních službách, které jste použili) a mohou myslitelně souviset s vašimi osobními údaji. V nezbytně nutném rozsahu dojde ke shromažďování, zpracování a použití vašich komunikačních dat nebo údajů o využití v souladu s platným zákonným rámcem ochrany osobních údajů.

Automaticky shromažďovaná neosobní data

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky (tj. nikoli přes registraci) shromažďovat neosobní data (např. typ použitého internetového prohlížeče a operačního systému, název domény webu, ze kterého jste přišli, počet návštěv, průměrnou dobu strávenou na stránkách, navštívené stránky). Tato data můžeme používat a sdílet s našimi přidruženými společnostmi po celém světě, abychom monitorovali přitažlivost našich webových stránek a vylepšovali jejich výkon nebo obsah.

"Cookies" – informace automaticky ukládané do počítače

Když zobrazíte některou z našich webových stránek, můžeme do vašeho počítače uložit určitá data ve formě "cookies", abychom váš počítač při další návštěvě automaticky rozpoznali. Cookies nám mohou pomoci v mnoha ohledech, například nám umožní lépe přizpůsobit webové stránky vašim zájmům nebo umožní uložit heslo, abyste ho nemuseli pokaždé znovu zadávat. Pokud nechcete cookies přijímat, nakonfigurujte váš internetový prohlížeč tak, aby z pevného disku vašeho počítače veškeré cookies smazal, aby všechny cookies blokoval, nebo aby vás před uložením cookies upozornil.

Děti

Společnost Getinge nebude vědomě shromažďovat osobní údaje dětí a nebude na ně naléhat, aby si vyžádaly souhlas rodičů, pokud to vyžadují platné zákony. Osobní údaje dítěte použijeme nebo zveřejníme pouze v rozsahu povoleném zákonem, abychom vyžádali souhlas rodičů podle místních zákonů či předpisů, nebo za účelem ochrany dítěte. Definice "dítěte" nebo "dětí" musí brát v úvahu místní zákony a také národní a regionální kulturní zvyklosti.

Zabezpečení

Společnost Getinge používá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně a proti neoprávněnému zveřejnění nebo použití.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky Getinge obsahují odkazy na jiné weby. Společnost Getinge neodpovídá za způsoby ochrany osobních údajů nebo za obsah jiných webů.

Dotazy a komentáře

Společnost Getinge bude reagovat na smysluplné požadavky na kontrolu vašich osobních údajů a na opravu, úpravu nebo odstranění jakýchkoli nepřesností. Pokud máte jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se Zásad ochrany osobních údajů společnosti Getinge (např. abyste opravili či aktualizovali své osobní údaje), kontaktujte nás. Jak se rozvíjí Internet, rozvíjejí se i naše Zásady ochrany osobních údajů. Na této stránce budeme vystavovat změny našich Zásad ochrany osobních údajů. Pravidelně tuto stránku kontrolujte, abyste měli aktuální informace.