Bezpečné zpracování komponent a zařízení

Vše, co přichází do styku s farmaceutickými přípravky, musí být důkladně umyto a sterilizováno, aby se zamezilo nebezpečí kontaminace. Getinge nabízí řešení pro mytí a sterilizaci.

Při přípravě, plnění a finálním zpracování sterilních léčivých přípravků pro parenterální podání, GMP standardy požadují prevenci vzájemné kontaminace komponent a vybavení přicházejících do styku s přípravkem. Všechny tyto komponenty a vybavení (např. strojní součásti, nádoby atd.) musí proto reprodukovatelně a v pravidelných intervalech procházet validovaným mytím a sterilizací.

Getinge disponuje více než třicetiletými zkušenostmi v oblasti konstrukce, výroby, instalace a podpory čisticích a sterilizačních systémů splňujících požadavky GMP. Můžeme také nabídnout transportní vozíky a zavážecí koše vhodné i pro nejdelikátnější součásti zařízení.