Znalosti a vzdělávání

Life Science neboli věda o živé přírodě je o snaze hledat nová řešení, jež by zlepšila kvalitu našeho života. Takového zlepšení lze dosáhnout pouze prohlubováním znalostí a vzděláváním. Společnost Getinge chce sdílet své odborné know-how a chce vytvořit platformu, která by nám všem umožnila učit se jeden od druhého a posunovat hranice biologických věd směrem k novým horizontům.