7 otázek o projektování oddělení centrální sterilizace (CS)

Jörgen Alstberg je projektovým manažerem projekční kanceláře v Getinge Infection Control, odpovědným za složité projekty. Vysvětluje, že cílem Getinge je zlepšovat bezpečnost pacientů omezováním rizika kontaminace, zvyšováním efektivity a snižováním nákladů na manipulaci s instrumentáriem. Projekční kancelář ve Švédsku tvoří pět projektantů, kteří každý den navrhnou jedno kompletní oddělení centrální sterilizace. Po celém světě Getinge zaměstnává celkem 20 projektantů.

Zde je několik rad od našeho experta Jörgena:

O1. Jaké je optimální umístění oddělení centrální sterilizace v nemocnici?
Hlavním zákazníkem centrální sterilizace jsou obvykle operační sály, proto je zcela zásadní, aby pracovní procesy mezi oběma odděleními probíhaly naprosto hladce. Pokud to podmínky dovolují, doporučujeme umístit nově projektované oddělení CS v blízkosti chirurgického oddělení, a to buď na stejném podlaží, nebo přímo pod či nad ním. V případě volby druhé alternativy by k přepravě materiálu mezi podlažími měly být použity dva výtahy. Nejlépe jeden výtah pro přepravu použitého materiálu z chirurgického oddělení a druhý pro přepravu sterilního materiálu zpět. Docílí se tak maximální efektivity, zredukuje se potřeba nástrojů a zajistí se jejich bezpečná a hygienická přeprava.

O2. Jak velký prostor je zapotřebí pro oddělení centrální sterilizace?
To je těžké určit, protože každý projekt je svým způsobem jedinečný. Neexistuje ani žádná mezinárodní norma pro projektování centrální sterilizace. V Getinge Infection Control máme zákazníky z celého světa a pracujeme s různými národními předpisy a vyhláškami. V minulosti se používal jako vhodný indikátor počet lůžek, ale při dnešním trendu chirurgických zákroků s jednodenním pobytem v nemocnici je třeba brát v úvahu celkovou činnost oddělení. Základním vodítkem je počet provedených zákroků a jejich typy. Například centrum ortopedické chirurgie by vyžadovalo více prostoru i technologických kapacit než typická okresní nemocnice. Pro konzultaci o vhodné ploše pro vaši plánovanou CS nás kontaktujte.

O3. Jakým způsobem je možné určit potřebnou kapacitu, co se týče vybavení oddělení centrální sterilizace?
Při odhadování potřebné kapacity je nutné vzít v úvahu několik důležitých faktorů. Musíte znát roční počet provedených operačních zákroků (podle jednotlivých oborů, jelikož počet setů/materiálu se liší), počet nemocničních lůžek a pracovní dobu oddělení centrální sterilizace. Také musíte znát typ transportních obalů zpracovávaných oddělením centrální sterilizace. Preferovaná velikost nosičů (ISO, SPRI, DIN aj.) ovlivňuje nejen volbu mycích a dezinfekčních automatů a sterilizátorů, ale i způsob přepravy a skladovací zařízení. Sterilizace opakovaně použitelného textilního rouškování také zvyšuje potřebnou kapacitu sterilizátorů. Jakmile znáte tyto údaje, pomůžeme vám stanovit poměrně přesně optimální potřebné vybavení pomocí našeho vlastního programu CS OPTIMIZER.

O4. Co doporučujete při projektování oddělení centrální sterilizace z hlediska pohybu materiálu a lidí?
Materiál se pohybuje v CS jedním směrem. Doporučujeme uspořádání do tří zón se dvěma bariérami, což je na celém světě obecně přijatým standardem. Dvě bariéry fyzicky oddělují nečistou, setovací a sterilní zónu. Součástí první bariéry jsou prokládací mycí a dezinfekční automaty a součástí druhé prokládací sterilizátory. Vykládání dezinfekční myčky na čisté straně zabraňuje opětovné kontaminaci materiálu personálem. Druhá bariéra pak zamezuje smíchání čistého a sterilního materiálu a omezuje pohyb lidí mezi oběma zónami. Projektování oddělení centrální sterilizace s fyzickými bariérami a pohybem materiálu i lidí jedním směrem napomáhá efektivnímu řízení pracovních procesů a snižuje riziko nesprávných postupů personálu.

centrální sterilizace

O5. Co byste doporučili z pohledu ergonomie?
Pokud chcete maximálně využít dostupné zdroje a zároveň minimalizovat rizika pro personál, je nutné zvažovat aspekty, jakými jsou přímé denní světlo, flexibilita, hluk nebo bezpečnost. Při projektování je důležité zajistit přístup denního světla do hlavních pracovních oblastí, tedy do pracoviště mytí a setování. Výškově nastavitelné stoly a vozíky výrazně zlepší pracovní komfort personálu. Při instalaci myčky vozíků je důležité, aby byla zapuštěna do podlahy a nebylo nutné přidávat nájezdovou rampu. Každodenní kontakt s detergenty lze omezit instalací centrálního automatického dávkovacího systému. Zvýší se tak bezpečnost a zlepší i ergonomie každodenních činností. Automatizované systémy navržené s ohledem na obsluhu dále zvyšují produktivitu zaměřením se na kritická místa, těžkou ruční manipulaci a eliminaci rizik lidských chyb.

O6. Jaká média je nutné vzít v úvahu při projektování?
Navrhování oddělení centrální sterilizace může být velmi složité, jelikož vyžaduje různá média. Dezinfekční myčky a sterilizátory je možné ohřívat buď pomocí elektřiny, nebo páry z centrálního zdroje páry. Způsob ohřevu ovlivňuje instalovaný výkon zařízení. Mycí a dezinfekční automaty, sterilizátory i vsázky generují teplo, které se uvolňuje do pracovního prostředí, proto je ve fázi projektování také nutné zvážit odpovídající vzduchotechniku. Pro náš kompletní sortiment Getinge technologií nabízíme projektantům podklady ve formátech AutoCAD a Revit (BIM). Symboly BIM obsahují informace o přípojných bodech, které projektantům a inženýrům umožňují připravit bezchybný projekt do nejmenšího detailu.

O7. Je ještě něco, na co bychom neměli zapomenout?
Například rostoucí důraz na bezpečnost pacientů a dokumentaci vyvolal poptávku po řešeních pro sledování a řízení oběhu instrumentária, které Getinge Infection Control nabízí v podobě systému T-DOC. Ten umožňuje nejen měření činností na CS, ale i dokumentaci a řízení kvality. Tento systém vyžaduje dodatečné vybavení, jako např. pracovní stanice pro skenování čárových kódů atd. Proto musí být CS připravena s rozvody počítačové sítě. Máte-li o náš systém zájem, neváhejte nás kontaktovat.