Základní řešení pro oběh steriliního materiálu a jeho dohledatelnost

Procházet produktové oblasti

Základní řešení pro oběh steriliního materiálu a jeho dohledatelnost

  • T-DOC 1000 SDM

    Získáte úplnou kontrolu nad všemi procesy, úkony i činiteli, kterými nástroje prochází anebo se kterými přichází do styku během zpracování na oddělení centrální sterilizace.