Vzdělávání – Školení přesně podle vašich potřeb

Společnost Getinge nabízí ucelený program školení, který přispěje k bezpečnému, bezchybnému a spolehlivému provozu nemocničních oddělení a ambulancí. Náš program zahrnuje vše od základních znalostí obsluhy přístrojů po zásady náležité prevence infekcí s cílem zaručit maximální efektivitu provozu a plné vyhovět platným vyhláškám a normám.

Sdílení zkušeností

Kromě výběru standardních školení vedených našimi zkušenými instruktory ve školicích střediscích Getinge v různých částech světa, Getinge Academy může zajistit školení přímo ve vašem zdravotnickém zařízení a s vašimi přístroji, případně distanční vzdělávání prostřednictvím Internetu. Školení můžeme přizpůsobit úrovni vašich znalostí, speciálním požadavkům, potřebám i časovým možnostem.