Zasady prywatności

Polityka prywatności w witrynie firmy Getinge

Zobowiązanie Getinge do ochrony prywatności danych

Firma Getinge przykłada dużą wagę do ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych swoich klientów. Dlatego też naszą działalność biznesową prowadzimy z poszanowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Mamy nadzieję, że przedstawiona poniżej polityka prywatności pomoże zrozumieć, jakie dane mogą być gromadzone przez firmę Getinge, w jaki sposób są one wykorzystywane i chronione, a także na jakich zasadach mogą być udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe

Firma Getinge nie gromadzi żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e‑mail) za pośrednictwem swoich witryn internetowych, chyba że użytkownik dobrowolnie zdecyduje o ich przekazaniu, wyrazi zgodę na gromadzenie swoich danych lub gromadzenie danych będzie dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa i regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Cel wykorzystywania danych

Dane osobowe podane nam przez użytkownika są zazwyczaj wykorzystywane do udzielania odpowiedzi na zapytania, przetwarzania zamówień lub zapewniania dostępu do określonych informacji lub ofert. Aby umacniać relacje z klientami, możemy także:

  • Przechowywać i przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je naszym podmiotom zależnym na całym świecie w celu lepszego zrozumienia potrzeb biznesowych klientów i opracowania sposobu polepszenia naszych produktów i usług. lub
  • Wykorzystywać (bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot działający w imieniu firmy Getinge) dane osobowe do kontaktowania się z klientami w sprawie oferty firmy Getinge dopasowanej do ich potrzeb lub w celu przeprowadzania ankiet internetowych pozwalających lepiej poznać potrzeby naszych klientów.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych do naszych celów umacniania relacji z klientami (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego lub badań rynkowych), w pełni uszanujemy jego decyzję. Firma Getinge nie sprzedaje ani w inny sposób nie przekazuje danych osobowych swoich klientów innym podmiotom, chyba że chodzi o jej podmioty zależne.

Ograniczenie celu

Firma Getinge może gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe podane przez użytkownika w trybie online tylko do celów, o których użytkownik został poinformowany, chyba że ujawnienie:

  • jest w istocie wykorzystaniem danych osobowych w jakimkolwiek dodatkowym celu, który jest bezpośrednio powiązany z pierwotnym celem, dla którego dane te zostały zgromadzone;
  • jest niezbędne do przygotowania, negocjowania oraz wykonania umowy z klientem;
  • jest wymagane na mocy przepisów prawa lub przez właściwe organy administracji rządowej lub sądowej;
  • jest niezbędne do ustanowienia lub zabezpieczenia roszczenia prawnego lub obrony;
  • jest niezbędne, aby zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom, np. umyślnemu atakowi na systemy informatyczne firmy Getinge.

Dane komunikacyjne oraz dane dotyczące użycia

Uzyskiwanie dostępu do naszej witryny za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych wiąże się z technicznym generowaniem danych komunikacyjnych (np. adresu IP) lub danych dotyczących użycia (np. informacji o rozpoczęciu i zakończeniu dostępu oraz jego zakresie, a także informacji dotyczących wykorzystywanych usług telekomunikacyjnych), które to dane mogą być powiązane z danymi osobowymi. O ile zajdzie absolutna konieczność gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych telekomunikacyjnych i danych dotyczących użycia, będzie się to odbywać zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych.

Automatyczne gromadzenie danych nieosobowych

Gdy użytkownicy odwiedzają nasze witryny, możemy gromadzić automatycznie (tj. nie za pośrednictwem rejestracji) dane nieosobowe (takie jak rodzaj używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, nazwa domeny witryny, z której nastąpiło przekierowanie, liczba wizyt, średni czas trwania wizyty bądź wyświetlone strony). Możemy używać tych danych i udostępniać je naszym podmiotom zależnym na całym świecie do celów monitorowania atrakcyjności naszych witryn oraz ulepszenia ich działania lub zawartości.

Pliki cookie — informacje zapisywane automatycznie na komputerze użytkownika

W trakcie odwiedzania jednej z naszych witryn przez użytkownika możemy zapisać na jego komputerze pewne dane w postaci pliku cookie umożliwiającego automatyczne rozpoznanie komputera podczas następnej wizyty. Pliki cookie mogą służyć wielu celom, np. umożliwiać lepsze dopasowanie witryny do zainteresowań użytkownika lub przechowywać hasło, tak aby nie trzeba było go wprowadzać przy każdej wizycie. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z plików cookie, musi tak skonfigurować przeglądarkę, aby usunąć wszystkie pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować pliki cookie bądź ustawić wyświetlanie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie na dysku.

Ochrona dzieci

Firma Getinge nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci, nie domagając się uzyskania uprzedniej zgody rodziców, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo. Dane osobowe dziecka będą używane i ujawniane tylko w zakresie dozwolonym przez prawo w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z prawem lokalnym lub w celu ochrony dziecka. Definicja określenia „dziecko” lub „dzieci” powinna uwzględniać obowiązujące prawo oraz narodowe i regionalne zwyczaje kulturowe.

Bezpieczeństwo

Aby chronić dane osobowe swoich klientów przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją oraz nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, firma Getinge korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Łącza do innych witryn

Witryny firmy Getinge zawierają łącza do innych witryn internetowych. Firma Getinge nie odpowiada za praktyki innych firm w zakresie ochrony prywatności ani za treści zawarte w innych witrynach.

Pytania i komentarze

Firma Getinge będzie reagować na wszelkie uzasadnione prośby użytkowników o wgląd w ich dane osobowe oraz o poprawienie, uzupełnienie bądź usunięcie wszelkich nieścisłości W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących Polityki ochrony prywatności danych firmy Getinge (np. przeglądu i aktualizacji danych osobowych) prosimy o kontakt z nami. Wraz z rozwojem Internetu nasza Polityka ochrony prywatności danych będzie ulegać zmianom. Zmiany Polityki ochrony prywatności danych będą publikowane na tej stronie. Zachęcamy zatem do jej regularnego odwiedzania celem zapoznania się z najaktualniejszą wersją.