Preparaty apteczne

Na wzrost potrzeby lokalnego przygotowywania leków w aptekach szpitalnych składa się wiele czynników. Firma Getinge zaprojektowała izolatory przeznaczone do takich zastosowań.

Problem

Czynniki generujące potrzebę lokalnego sporządzania leku to między innymi wzrost liczby kuracji onkologicznych, większa liczba produktów biotechnologicznych, większa liczba liofilizowanych produktów leczniczych oraz wzrost tendencji do wytwarzania zindywidualizowanych leków. Choć wiele z tych produktów w postaci rozrzedzonej ma zbawienny wpływ na pacjentów, to dla personelu, który ma z nimi kontakt podczas realizacji recept, mogą być toksyczne. Wraz z upływem czasu nawet dawki minutowej ekspozycji na działanie określonych substancji mogą się kumulować i powodować występowanie niepożądanych efektów ubocznych, w tym nowotworów i poronień oraz gwałtownych reakcji, takich jak nudności i wymioty. Leki mogą mieć działanie rakotwórcze, teratogenne i/lub mutagenne.

Rozwiązanie

Firma Getinge zaprojektowała szereg izolatorów barierowych, które umożliwiają fizyczne oddzielenie operatora od środowiska pracy, utrzymując produkt bezpiecznie wewnątrz sterylnych barier. Pozwala to chronić operatora i środowisko, a jednocześnie zapobiega skażeniu produktu. Eliminuje również potrzebę utrzymywania kosztownego sterylnego pomieszczenia czystego. Ponadto pozostałości z otwartych pojemników można użyć podczas realizacji następnych recept, ponieważ środowisko otoczenia jest sterylne (zwalidowane).