Bariera biologiczna w produkcji szczepionek

Produkcja szczepionek różni się od innych procesów produkcyjnych, a odpowiednia utylizacja odpadów jest w niej szczególnie ważna. Firma Getinge opracowała systemy sterylizacji spełniające wymagania producentów szczepionek.

Podstawową cechą wyróżniająca produkcję szczepionek jest fakt, że materiałem źródłowym aktywnego składnika jest żywy wirus. Na wczesnych etapach produkcji cały wytworzony materiał odpadowy (czyli materiał, który miał kontakt z wirusem lub jego pochodnymi) należy uważać za niebezpieczny biologicznie i przed utylizacją traktować z należytą ostrożnością. Oznacza to konieczność zapewnienia bezpiecznej obróbki i skutecznej biodekontaminacji.

Firma Getinge stosuje techniki i systemy stosowane w badaniach biomedycznych oraz segmencie dotyczącym rozwoju (w tym np. w instytucjach rządowych, zdrowia publicznego i wojskowych). Na tej podstawie buduje systemy sterylizacji przeznaczone bezpośrednio do stosowania w tym szybko rozwijającym się obszarze i wyposażone w dedykowane programy do biodekontaminacji oraz odpowiednie funkcje sprzętowe.