Planowanie i typowe przykłady

Analizując typowy przykład przypominający planowany dział centralnej sterylizatorni, można łatwo poznać zakres planowanej inwestycji. Nasze przykładowe i sugerowane rozmieszczenie i dobór sprzętu różnej wielkości i w różnych konfiguracjach jest dobrym punktem wyjścia do dalszego planowania inwestycji.

CSSD

Przykładowe rozwiązania należy traktować jako punkt wyjścia do dyskusji nad planowaniem kolejnego działu sterylizacji.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym, który pomoże stworzyć dział sterylizacji dostosowany do Państwa potrzeb.