Skuteczne zapobieganie zakażeniom w klinikach i gabinetach dentystycznych w szybkim i bezpiecznym cyklu

Oferowane przez firmę Getinge sprzęt i systemy do obróbki narzędzi w klinikach i gabinetach dentystycznych zapewniają szybki i bezpieczny cykl obiegu narzędzi dentystycznych. Prowadzi to do ograniczenia liczby potrzebnych narzędzi, a w efekcie do wzrostu wydajności i znaczącej redukcji kosztów.

Wysoka ergonomia

Ważnym aspektem jest ergonomiczne rozmieszczenie urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji oraz narzędzi pomocniczych. Ergonomiczne środowisko w klinikach i gabinetach dentystycznych nie tylko zapewnia płynny przebieg pracy, ale umożliwia też obsługę większej liczby pacjentów, a w efekcie redukcję kosztów.

Nie tylko wyposażenie

Getinge oferuje pełną gamę sprzętu i akcesoriów obejmującą wszystkie aspekty obróbki narzędzi, umożliwiając uzyskanie najbardziej wydajnego, ergonomicznego i ekonomicznego systemu obiegu artykułów wysterylizowanych.

Zapewnienie efektywnej kosztowo sterylizacji wymaga jednak nie tylko właściwego sprzętu. To dlatego kompletne rozwiązania firmy Getinge dla klinik i gabinetów dentystycznych obejmują też doradztwo w zakresie planowania przebiegu pracy, szkoleń, identyfikowalności obiegu narzędzi, serwisu i wsparcia technicznego oraz materiałów eksploatacyjnych.

* Nie oferujemy poniższych rozwiązań w Ameryce Północnej.