Getinge Online

Getinge Online — nasze najlepsze rozwiązanie informatyczne do zdalnej diagnostyki i monitorowania wydajności urządzeń — zapewnia zdalne otrzymywanie natychmiastowych powiadomień o zmianach stanu urządzeń.

Serwis Getinge Online daje wyjątkowe możliwości dostępu do cennej wiedzy i informacji, dzięki którym praca stanie się łatwiejsza, a czas sprawnego działania urządzeń Getinge — dłuższy. Funkcje obejmują dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji o stanie i wydajności urządzeń, na przykład błyskawiczne powiadomienia o zakończeniu procesu i automatyczne powiadomienia o wystąpieniu problemu ze sprzętem firmy Getinge. Oprócz informacji przechwytywanych w czasie rzeczywistym, użytkownik ma również dostęp do danych historycznych.

Korzystanie z tych możliwości nie wymaga żadnego specjalnego oprogramowania ani zmian w infrastrukturze informatycznej czy zabezpieczeniach, a techniki wymiany informacji spełniają najwyższe branżowe standardy bezpieczeństwa. Z portalu klientów Getinge Online można korzystać za pomocą komputera lub smartfonu — wystarczy połączyć się z Internetem.

Dzięki temu Getinge Online oferuje bezprecedensowy dostęp do kluczowych informacji i statystyk, które pozwalają sprawować kontrolę nad systemem i urządzeniami Getinge z dowolnego miejsca.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do Portalu dla klientów Getinge Online*

* Dostęp do portalu dla klientów Getinge Online jest udzielany wyłącznie klientom Getinge Online. Aby uzyskać dostęp, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Getinge pod adresem poniżej.

Broszura Getinge Online EN US (dokument PDF, 2,9 MB) (PDF-dokument, 2.9 MB)