Kunskap och utbildning

Life Science handlar om att försöka hitta lösningar som förbättrar våra liv. Förbättringar kan bara uppnås med ökad medvetenhet genom kunskap och utbildning. På Getinge vill vi dela med oss av vårt branschkunnande och skapa en plattform där vi kan lära av varandra för att bryta ny mark inom segmentet Life Science.