Tillförlitliga lösningar inom infektionskontroll

Getinge har installerat utrustningar i över 100 länder och är världens ledande leverantör av diskdesinfektorer och autoklaver.

Det viktigaste vi tillhandahåller är inte maskiner. Vår vision är att processen inbegriper ett godsflöde som är så säkert, smart, effektivt och ergonomiskt att totalkostnaderna blir så låga som möjligt.

Vi tittar på hur din vardag ser ut för att kunna erbjuda den bästa lösningen för effektiv rengöring, desinficering och sterilisation. På så vis kan vi garantera den sinnesro som det innebär att veta att allting är välplanerat, genomtänkt och kostnadseffektivt. Och att du har en tillförlitlig, långsiktig partner som du alltid kan vända dig till – vad du än behöver.