Produkter inom ...

Sök efter produktområde

Sterilisation

 • Getinge BioPharma-serien med ångautoklaver

  Getinge BioPharma ångautoklaver är baserade på kompatibla modulenheter som kan integreras och installeras för att bilda kompletta lösningar baserade på era tillämpningskrav.

 • Getinge-serien med ångautoklaver för farmaceutisk industri

  Getinge ångautoklaver tillhandahåller sterilisation för många typer av biomedicinsk forskning, djurvårdsanläggningar, vivarier och forskningslaboratorier.

 • GEV ång-/luftblandningsautoklaver

  Getinge GEV autoklavserie (ventilerade terminalautoklaver) är primärt konstruerade för att sterilisera produkter som måste vara torra och klara för vidare hantering omedelbart efter kylningsfasen.

 • GEC vattenkaskadautoklaver

  GMP-reglerna kräver i allmänhet slutsterilisation av parenterala produkter efter förpackande. Getinge GEC (terminalautoklaver med cirkulerande vatten eller vattenkaskadautoklaver) är främst avsedda för stora mängder vätska i förslutna behållare av glas eller plast.

 • GEB ångautoklaver

  Getinge tillhandahåller sterilisationssystem med biologisk inneslutning för biosäkerhetsanläggningar och sterilisation och inneslutning för laboratorier.

 • STERSTAR 2 elektronstråleautoklaver för trågytor

  Getinge har utvecklat STERSTAR 2-systemet för att möta den ökande efterfrågan inom läkemedelsindustrin för att tillhandahålla ytsterilisation i enlighet med GMP-kraven.

 • Beskickningsutrustning för autoklaver

  Getinge erbjuder ett brett sortiment av beskickningsutrustning för många olika tillämpningar.

Rengöring och dekontamination

Isolering & inneslutning

 • DPTE® Rapid Transfer Port System

 • ISOTEST isolatorer

  Getinge ISOTEST isolatorer är speciellt konstruerade för sterilitetstestningstillämpningar och ger ett kontinuerligt arbetsflöde.

 • ISOFLEX-S-isolatorer

  ISOFLEX-R är en isolator med fasta väggar i rostfritt stål och glas med främre fönster som går att lyfta upp för enkel lastning. Den kan användas för många typer av sterilhantering.

 • ISOFLEX-S isolatorer

  Getinge har utvecklat ISOFLEX-S mjukväggsisolatorer för att klara era dagliga sterilhanteringsbehov. Dessa enheter med 3 och 4 handskar medger stor lagringskapacitet.

 • Isolatorer för aseptiska fyllningslinjer

  Getinge erbjuder isolatorer för aseptisk fyllning och bearbetning vid GMP-krav. Dessa isolatorer erbjuder säker driftmiljö vid denna typ av tillämpning.

 • Gränssnittisolatorer

  Getinges gränssnittsisolator ansluts till den rena sidan av en barriärångautoklav eller liknande, vilket möjliggör säker tömning av sterila produkter och/eller komponenter i en aseptisk miljö för förvaring och vidarebefordran till produktions- eller laboratorieprocesser.

 • Isolatorer för hantering av potenta kemikalier

  Getinges lufttäta isolatorsystem är förtestade för hög tillförlitlighet. Operatörer får en säker och ergonomisk arbetsplats.

 • Överflyttningsisolatorer

  Getinges överflyttningsisolator med 3 eller 4 handskar är utrustad med ett DPTE®-betaflänssystem som har monterats på bälgar och kan anslutas till en isolator utan att inneslutningen bryts.

 • Isolatorhanteringsenheter

  Getinge La Calhène isolatorer kan tillhandahållas med olika hanteringssystem som anpassar operatörens åtkomst med handen till processen inne i isolatorn.

 • Handskläckagetestare – GLT

  Getinges två generationer handskläckagetestare GLT och GLT2 finns för testning av handskar vid användning av en isolator.

 • Test för överflyttningsläckage – TLT

  Systemet som testar överflyttningsläckage (TLT) är inrymt i ett rostfritt stålhölje med hjul och ger snabb och effektiv läckagetestning av DPTE®-behållare både före och efter anslutning.

Förslutningsprocesser

 • Closure Processing System – CPS

  Getinges processystem med inneslutning (CPS) ger obruten kedja av sterilitet för effektiv bearbetning av alla typer av förslutningar i samband med fyllningslinjer med medelhög och hög hastighet.

Bäddmaterial/dosering/kassering

 • Automatiska bur- och bäddmaterialhanteringssystem

  Getinge erbjuder, i partnerskap med Detach AB, en heltäckande lösning för burhantering inom biomedicinsk forskning, där Detach AB:s automatiserade systemteknik kombineras med Getinges rengörings- och dekontamineringssystem.

 • Vakuumsystem för bäddmaterialhantering

  Getinges vakuumbaserade bäddmaterialsystem är en automatiserad transportlösning för bäddmaterial som underlättar bäddmaterialhanteringen för bursystem för laboratoriedjur.