Bäddmaterial/dosering/kassering

Sök efter produktområde

Bäddmaterial/dosering/kassering

  • Automatiska bur- och bäddmaterialhanteringssystem

    Getinge erbjuder, i partnerskap med Detach AB, en heltäckande lösning för burhantering inom biomedicinsk forskning, där Detach AB:s automatiserade systemteknik kombineras med Getinges rengörings- och dekontamineringssystem.

  • Vakuumsystem för bäddmaterialhantering

    Getinges vakuumbaserade bäddmaterialsystem är en automatiserad transportlösning för bäddmaterial som underlättar bäddmaterialhanteringen för bursystem för laboratoriedjur.