Isolering & inneslutning

Sök efter produktområde

Isolering & inneslutning

 • DPTE® Rapid Transfer Port System

 • ISOTEST isolatorer

  Getinge ISOTEST isolatorer är speciellt konstruerade för sterilitetstestningstillämpningar och ger ett kontinuerligt arbetsflöde.

 • ISOFLEX-S-isolatorer

  ISOFLEX-R är en isolator med fasta väggar i rostfritt stål och glas med främre fönster som går att lyfta upp för enkel lastning. Den kan användas för många typer av sterilhantering.

 • ISOFLEX-S isolatorer

  Getinge har utvecklat ISOFLEX-S mjukväggsisolatorer för att klara era dagliga sterilhanteringsbehov. Dessa enheter med 3 och 4 handskar medger stor lagringskapacitet.

 • Isolatorer för aseptiska fyllningslinjer

  Getinge erbjuder isolatorer för aseptisk fyllning och bearbetning vid GMP-krav. Dessa isolatorer erbjuder säker driftmiljö vid denna typ av tillämpning.

 • Gränssnittisolatorer

  Getinges gränssnittsisolator ansluts till den rena sidan av en barriärångautoklav eller liknande, vilket möjliggör säker tömning av sterila produkter och/eller komponenter i en aseptisk miljö för förvaring och vidarebefordran till produktions- eller laboratorieprocesser.

 • Isolatorer för hantering av potenta kemikalier

  Getinges lufttäta isolatorsystem är förtestade för hög tillförlitlighet. Operatörer får en säker och ergonomisk arbetsplats.

 • Överflyttningsisolatorer

  Getinges överflyttningsisolator med 3 eller 4 handskar är utrustad med ett DPTE®-betaflänssystem som har monterats på bälgar och kan anslutas till en isolator utan att inneslutningen bryts.

 • Isolatorhanteringsenheter

  Getinge La Calhène isolatorer kan tillhandahållas med olika hanteringssystem som anpassar operatörens åtkomst med handen till processen inne i isolatorn.

 • Handskläckagetestare – GLT

  Getinges två generationer handskläckagetestare GLT och GLT2 finns för testning av handskar vid användning av en isolator.

 • Test för överflyttningsläckage – TLT

  Systemet som testar överflyttningsläckage (TLT) är inrymt i ett rostfritt stålhölje med hjul och ger snabb och effektiv läckagetestning av DPTE®-behållare både före och efter anslutning.