Sterilisation

Sök efter produktområde

Sterilisation

 • Getinge BioPharma-serien med ångautoklaver

  Getinge BioPharma ångautoklaver är baserade på kompatibla modulenheter som kan integreras och installeras för att bilda kompletta lösningar baserade på era tillämpningskrav.

 • Getinge-serien med ångautoklaver för farmaceutisk industri

  Getinge ångautoklaver tillhandahåller sterilisation för många typer av biomedicinsk forskning, djurvårdsanläggningar, vivarier och forskningslaboratorier.

 • GEV ång-/luftblandningsautoklaver

  Getinge GEV autoklavserie (ventilerade terminalautoklaver) är primärt konstruerade för att sterilisera produkter som måste vara torra och klara för vidare hantering omedelbart efter kylningsfasen.

 • GEC vattenkaskadautoklaver

  GMP-reglerna kräver i allmänhet slutsterilisation av parenterala produkter efter förpackande. Getinge GEC (terminalautoklaver med cirkulerande vatten eller vattenkaskadautoklaver) är främst avsedda för stora mängder vätska i förslutna behållare av glas eller plast.

 • GEB ångautoklaver

  Getinge tillhandahåller sterilisationssystem med biologisk inneslutning för biosäkerhetsanläggningar och sterilisation och inneslutning för laboratorier.

 • STERSTAR 2 elektronstråleautoklaver för trågytor

  Getinge har utvecklat STERSTAR 2-systemet för att möta den ökande efterfrågan inom läkemedelsindustrin för att tillhandahålla ytsterilisation i enlighet med GMP-kraven.

 • Beskickningsutrustning för autoklaver

  Getinge erbjuder ett brett sortiment av beskickningsutrustning för många olika tillämpningar.