Vilka vi är

Getinge Group är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Visionen är att bli världens mest eftertraktade bolag inom medicinteknik.

Getinges erbjudande riktar sig främst till vårdleverantörer, vårdgivare och vårdtagare. Erbjudandet till sjukhusen är organiserat i tre områden: Möjliggöra, Behandla och Vårda. På så vis kan Getinge tidigt identifiera kundbehov, påvisa den kliniska och ekonomiska nyttan samt bistå kunderna i deras beslutsprocess. Getinges unika erbjudande återspeglar sjukhusens organisation och värdekedja, och våra lösningar används innan, under och efter patienternas sjukhusvistelse.

Vi bedriver verksamhet under tre varumärken –ArjoHuntleigh, Getinge och Maquet.

Getinge Group omsätter för närvarande över 30 miljarder SEK och bedriver försäljning via egna bolag världen över. Produktionen sker på anläggningar i Brasilien, Frankrike, Kanada, Kina Tyskland, Polen, Sverige, Turkiet, Storbritannien och USA. Totalt har koncernen över 15 000 anställda i 40 länder.

USA och Kanada är den största regionen med 37 % av försäljningen tätt följt av Västeuropa med 35 % och marknadsområdet Övriga världen med 28 %. 84 % av försäljningen sker till sjukhusen, 8 % till äldrevården och 8 % till Life Science-industrin.