Sekretesspolicy

Getinge sekretesspolicy för webbplatsen

Getinges åtagande om sekretesskydd för datauppgifter

Att skydda säkerheten och integriteten för dina personliga uppgifter är viktigt för Getinge; därför hanterar vi vår verksamhet i överensstämmelse med tillämpliga lagar för datasekretesskydd och datasäkerhet. Vi hoppas att den nedan beskrivna policyn ska hjälpa dig att förstå vilka uppgifter Getinge kan ta upp, hur Getinge använder och säkerhetsskyddar dessa uppgifter och med vem vi kan dela den.

Personliga uppgifter

Genom våra hemsidor kommer Getinge inte att ta upp några personliga uppgifter om dig (t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller email-adress), om du inte frivilligt väljer att lämna dem till oss (t.ex. genom registrering, enkät), eller ger ditt medgivande, om inte annat tillåts i tillämpliga lagar och bestämmelser för skydd av dina personliga uppgifter.

Användningssyfte

När du förser oss med personliga uppgifter, använder vi dem vanligen för att besvara din förfrågan, verkställa din order eller ge dig tillgång till specifik information eller erbjudanden. Även som stöd i vårt samarbete med dig:

  • Vi kan lagra och hantera personliga uppgifter och dela dem med våra globala dotterbolag för att bättre förstå dina verksamhetsbehov och hur vi kan förbättra våra produkter och vår service; eller
  • Vi (eller tredje part å våra vägnar) kan komma att använda personliga uppgifter för att kontakta dig angående ett Getinge erbjudande på grund av dina verksamhetsbehov eller för att genomföra online-enkäter för att bättre förstå våra kunders behov.

Om du väljer att dina personliga uppgifter inte ska användas som stöd i vårt samarbete (särskilt för direkt marknadsföring eller marknadsundersökning), respekterar vi ditt val. Vi säljer inte eller på annat sätt marknadsför dina uppgifter till tredje part, med undantag av Getinges dotterbolag.

Ändamålsbegränsning

Getinge samlar in, använder eller lämnar ut personliga uppgifter som du lämnar online endast för de ändamål som meddelats dig, med undantag av om:

  • de personliga uppgifterna är avsedda att användas i något ytterligare syfte direkt relaterat till det ursprungliga syftet, för vilket de personliga uppgifterna samlades in,
  • de är nödvändiga för att förbereda, förhandla om och uppfylla ett avtal med dig,
  • de krävs enligt lag eller av behörig statlig eller juridisk myndighet,
  • de är nödvändiga för att upprätta eller spara en laga reklamation eller svaromål,
  • de är nödvändiga för att hindra bedrägeri eller annan illegal verksamhet, såsom uppsåtliga attacker mot Getinge informationssystem.

Kommunikations- eller användningsuppgifter data

Genom att du använder telekommunikationsservice för att få till gång till vår hemsida, genereras dina kommunikationsuppgifter (t.ex. IP-adress) eller användardata (t.ex. information i början och slutet av samt under varje pågående åtkomsttillfälle, och information om den telekommunikationsservice du använder) tekniskt och skulle kunna sammankopplas med personliga uppgifter. I den utsträckning det finns ett tvingande behov, kommer insamling, behandling och användning av dina kommunikations- eller användaruppgifter att ske och hanteras i överensstämmelse med tillämpliga regelverk för datasekretesskydd.

Icke-personliga uppgifter som registreras automatiskt

När du går in på våra webbplatser, kan vi automatiskt (dvs. inte genom registrering) ta upp icke-personliga uppgifter (t.ex. typ av webbläsare och operativsystem, domännamn på webbplatsen du kom ifrån, antal besök, genomsnittlig besökstid på webbplatsen, besökta sidor). Vi kan använda dessa uppgifter och dela dem med våra globala dotterbolag för att utröna attraktiviteten för våra webbplatser och förbättra deras prestanda eller innehåll.

"Cookies" – Information som lagras automatiskt på din dator

När du tittar på en av våra webbplatser kan vi lagra vissa uppgifter på din dator i form av en "cookie" för att automatiskt känna igen din PC vid ditt nästa besök. Cookies kan hjälpa oss på många sätt, till exempel genom att låta oss skräddarsy en webbplats att bättre motsvara dina intressen eller genom att spara ditt lösenord för att bespara dig att behöva ange det på nytt varje gång. Om du inte önskar få cookies, bör du konfigurera din webbläsare att radera alla cookies från din dators hårddisk, blockera alla cookies eller att få en varning innan en cookie lagras.

Barn

Getinge kommer inte att medvetet samla personliga uppgifter från barn utan att kräva att de får tillåtelse i förväg av sina föräldrar, om det krävs i den ifrågakommande lagstiftningen. Vi kommer endast att använda eller lämna ut personliga uppgifter om ett barn i den utsträckning lagen medger, för att söka föräldrars tillåtelse i enlighet med landets lagar och bestämmelser eller för att skydda ett barn. Definitionen av "barn" bör inbegripa tillämpliga lagar liksom nationella och regionala kulturseder.

Säkerhet

För att skydda dina personliga uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig radering, förlust eller ändring och mot obehörigt avslöjande eller intrång, har Getinge vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Länkar till andra webbplatser

Getinge webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Getinge ansvarar inte för sekretesspraxisen eller innehållet på andra webbplatser.

Frågor och kommentarer

Getinge besvarar befogade förfrågningar om att granska dina personliga uppgifter och att rätta till, ändra eller radera oriktiga uppgifter. Var vänlig kontakta oss, om du har några frågor om eller kommentarer till Getinge policy för datasekretesskydd (t.ex. om att granska och uppdatera dina personliga uppgifter). I takt med att Internet utvecklas, kommer även vår policy för datasekretesskydd att göra det. Vi tillkännager ändringar i vår policy för datasekretesskydd på den här sidan. Var vänlig kontrollera denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.