Professionell service ger garanterad säkerhet, kvalitet och maximal drifttid

De Getingemedarbetare som utformar och tillverkar din utrustning har i sin tur tillgång till ett servicenätverk bestående av över 900 tekniker på olika säljföretag världen över för att säkerställa bästa möjliga serviceresultat – så att du kan känna dig lugn.

Våra servicemedarbetare har fått omfattande utbildning i alla våra nya och befintliga utrustningar, så att de kan hjälpa dig med både reservdelar och olika arbeten. Vi erbjuder också avtal för förebyggande underhåll i syfte att maximera produktivitet, förebygga dyra stillestånd och säkerställa högsta prestanda på utrustningen.

Fel sammansättning av ångan, för hög värme, för stora tryckvariationer samt förekomst av ej kondenserbara gaser är faktorer som kan inverka negativt på sterilisationsprocessen. Därför erbjuder vi ett komplett urval av validerings- och upprepade valideringstjänster, och även andra analyser, så att vi kan hjälpa dig att uppfylla kraven i alla föreskrifter och säkerhetsstandarder på ett så effektivt, tillförlitligt och kvalitetssäkrat sätt som möjligt.
Vi tar utrustningens och systemens säkerhet och effektivitet på största allvar. Därför står vi alltid redo att snabbt utföra service och tester på din enhet närhelst det behövs.

Vänd dig till oss – vänd dig till proffsen – vänd dig till Getinge.